บริษัทซูส ไลท์ติ้ง ไทยแลนด์ เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์กำเนิดแสงสว่างประเภท LED ในรูปแบบต่างๆ ตามคุณภาพของประเทศไต้หวัน อเมริกา และยังส่งออกไปในประเทศโซนเอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้ ซึ่ง LED เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน 2-5 เท่า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าผลิตภัณฑ์กำเนิดไฟรุ่นเก่าๆ ได้ถึง 2-5เท่า เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวจึงเหมาะกับการใช้งานในประเทไทย และทั่วโลก ทั้งนี้ยังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ในปัจจุบันนี้หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นประเทศในแถบยุโรปได้ยกเลิกการใช้หลอดไฟแบบเก่าและเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กันแพร่หลายขึ้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทางบริษัทเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้า ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คงทน และมีประสิทธิภาพดีคุ้มค่าเกินราคาVision
บริษัทเราเป็นบริษัทนำเข้าหลอดไฟเพื่อส่งออกและจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดพลังงานและค่าไฟฟ้าของทางลูกค้า โรงงานที่ผลิตได้ผ่านมาตรฐานและสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ ทางบริษัทเรายังมีทีมงานที่คอยควบคุมการผลิตอยู่ที่โรงงานเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมMission
ช่วยลดสภาวะโลกร้อนและค่าไฟฟ้าของลูกค้า
ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และจริงใจ กับกลุ่มลูกค้าทุกคน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ที่ลูกค้าจะได้รับ
สร้างความเชื่อมั่น และประทับใจทั้งก่อน และหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการจัดส่งและคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ของสินค้า และทักษะต่างๆให้มีประสิทธิภาพ