ธนาคาร หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
กสิกรไทย 048-2-59537-7 บริษัท ซูส ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์